Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Ὕδρα 2016 Ἰστιοπλοϊκὸς Ἀγὼν 28ης Ὀκτωβρίου 1940-Β’ Σκέλος

Ὕδρα 2016
Ἰστιοπλοϊκὸς Ἀγὼν 28ης Ὀκτωβρίου 1940
 Δεύτερο Σκέλος Ὕδρα-Πειραιεὺς (Φάληρο)

Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου 2016Προετοιμασία Ἱστίων & ΠληρωμάτωνΕΝΑΡΞΙΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ